Osiem najczęstszych problemów na placu budowy

Pozwolenia, na które trzeba czekać lub kradzież materiałów – to tylko niektóre z problemów na budowie, które mogą przyprawić o ból głowy. Zapoznaj się z listą ośmiu typowych problemów na placu budowy, które prowadzą do frustracji oraz kosztów wynikających z niepowodzenia, a także z rozwiązaniami, które pozwolą im zapobiec.

Problem #1: Opóźnienia związane z pozwoleniem

Ubieganie się o pozwolenie wymaga wiele wysiłku: rysunki budowlane, obliczenia konstrukcyjne, dyskusje oraz specyfikacje dotyczące wszystkich prac. Opóźnienia mogą wystąpić na każdym etapie tego procesu. Poszukaj kompetentnego partnera o dobrej reputacji, który pomoże z przygotowaniem i złożeniem wniosku o pozwolenie. Złóż wniosek o pozwolenie z odpowiednim wyprzedzeniem i zaplanuj wstępne konsultacje z daną gminą. W ten sposób dokładasz wszelkich starań, aby uniknąć opóźnień przed rozpoczęciem budowy.

Problem #2: Wandalizm i kradzież

Możesz z dużą dozą pewności założyć, że na budowie będziesz mieć do czynienia z kradzieżą i wandalizmem. Może być to na przykład przywłaszczenie drobnych materiałów przez pracownika lub przechodnia, ale także straty na większą skalę: kradzież droższego sprzętu przez włamywaczy. A co z młodzieżą, która wałęsa się po okolicy i z nudów niszczy plac budowy?

Aby zapobiec tego typu problemom, należy krytycznie spojrzeć na bezpieczeństwo na terenie budowy. Nadzór pod postacią monitorowania i kamer odstrasza osoby niepowołane. Rozwiązaniem mogą być też inne stosowne środki, takie jak solidne ogrodzenie połączone klamrami o wysokim poziomie zabezpieczeń oraz antywłamaniowe bramy wjazdowe do placu budowy. Z uwagi na to, że brama pozostaje zamknięta również w godzinach pracy, prawdopodobieństwo niezauważonego wejścia złodziei na teren budowy jest niewielkie. Znacznie zmniejsza to ryzyko kradzieży.

Problem #3: Nieodpowiednia organizacja logistyczna ze względu na niewłaściwą konstrukcję wejścia

Przy wejściu na budowę często pojawiają się problemy logistyczne. Wokół wejścia znajdują się przeszkody, a pilnowanie wejścia przez pracowników wymaga dużo czasu i energii. Brama przesuwna, przesuwne ogrodzenie lub brama skrzydłowa pomogą stworzyć bezpieczne i przemyślane wejście na plac budowy. Brama skrzydłowa zapewnia na przykład bezpośredni i przestronny dostęp dla ludzi oraz ruchu wjazdowego/wyjazdowego na budowie, natomiast brama przesuwna zapewnia kontrolowany dostęp do terenu budowy.

Problem #4: Nadmierny hałas

Wzrasta liczba skarg i zażaleń dotyczących nadmiernego hałasu na placu budowy. Ograniczając hałas bezpośrednio u źródła jego powstawania, można stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla pracowników, a zarazem jak najmniej uciążliwe warunki dla sąsiedztwa. Z pomocą indywidualnych środków ochrony słuchu oraz ogrodzeń Noise Control Barrier możliwe jest ograniczenie hałasu nawet do 17 dB(A).

Problem #5: Wypadki i upadki

Ponad połowa wszystkich wypadków na placu budowy jest wynikiem upadku z wysokości. Dzięki uporządkowanej oraz przemyślanej strukturze placu budowy można uniknąć wielu przykrych sytuacji. Mowa tu na przykład o oznaczeniu niebezpiecznych miejsc na terenie budowy poprzez ustawienie wokół nich tymczasowych ogrodzeń.

Problem #6: Silny wiatr

Holandia jest znana z wiatru, zwłaszcza jej wybrzeże jest narażone na potężne wichury. Niestety nie zawsze bierze się to pod uwagę przy organizacji terenu budowy. Uważa się, że niezabudowane ogrodzenia budowlane nie stawiają oporu wiatrowi. Jest to błędne założenie, ponieważ to właśnie ten typ ogrodzenia będzie silnie obciążony przy nieodpowiednim ustawieniu. Otwory w siatce ogrodzenia tworzą razem swoistą ścianę, przez co ogrodzenie staje się podatne na działanie siły wiatru. Może to spowodować szkody w przypadku nieprawidłowo wybranego i zamontowanego ogrodzenia.

Aby stworzyć bezpieczną barierę, należy prostopadłe ustawiać ogrodzenia w regularnych odstępach. Jeśli chcesz bezpiecznie korzystać z ogrodzeń budowlanych z plandekami, to podstawą są mocne podpory, aby ogrodzenie nie zamieniło się ogromny latawiec.

Problem #7: Niepożądana publiczność

Odpowiednie ogrodzenie terenu i kontrola dostępu trzymają niepowołane osoby, takie jak bawiące się dzieci oraz przechodnie, z dala od terenu budowy. Odsyłanie osób niepowołanych, które nie mają żadnego interesu w przebywaniu na budowie, może być rozpraszające. Profesjonalna kontrola dostępu, na przykład w postaci przesuwnego ogrodzenia budowlanego, nie tylko utrzymuje niechcianych gości z dala od placu budowy, ale także daje ci wgląd w informacje na temat osób przebywających na placu budowy. Do ogrodzenia reszty terenu budowy dostępne są różne typy ogrodzeń, tak aby przesłać jasny sygnał w każdej sytuacji. Daje to osobom upoważnionym poczucie, że są mile widziane na terenie, jednocześnie trzymając osoby nieupoważnione z daleka.

Problem #8: Problemy z komunikacją

Na placu budowy spotykają się różne strony, zarówno na etapie przygotowań, jak i na etapie realizacji: zleceniodawca, architekt, podwykonawcy, a także instalatorzy. To właśnie w komunikacji między tymi stronami pojawiają się problemy, jeśli nie zawarto wcześniej jasnych ustaleń. Jednak do problemów w komunikacji przyczyniają się również różne języki, którymi mówią osoby pracujące na budowie.

W takim przypadku może pomóc wyznaczenie jednej, konkretnej osoby kontaktowej, która dokładnie wie, co się dzieje. Należy umieścić na ogrodzeniu plandeki z informacjami, takimi jak przepisy budowlane i wymogi bezpieczeństwa. Oczywiście w kilku językach. Można uzupełnić informacje również o dane kontaktowe lub instrukcje dotyczące organizacji logistycznej.

Problemy prowadzące do kosztów niepowodzenia

Badania pokazują, że koszty niepowodzenia, za które odpowiadają różne strony, często pojawiają się na etapie realizacji. Przyczyn wielu nieprawidłowości, które zazwyczaj pojawiają się na etapie budowy, można szukać na etapie projektowania. Wydaje się jednak, że znacząca część przyczyn kosztów niepowodzenia leży również na etapie wykonawczym. Krótko mówiąc, coś może pójść nie tak również na etapie wykonywania prac – na samym placu budowy. Komunikacja pomiędzy stronami jest uważana za jedną z głównych tego przyczyn. Jednak inne problemy, takie jak te opisane na powyższej liście, mogą również bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do kosztów niepowodzenia.

Jeśli uwzględnisz wszystkie powyższe czynniki, poważnie podejdziesz do komunikacji ze wszystkimi stronami i w odpowiedni sposób zamontujesz profesjonalne ogrodzenie, będziesz w stanie zminimalizować koszty niepowodzenia. A wtedy twoje ogrodzenie przyniesie ci podwójne korzyści!

tematy: Projekt BezpieczeństwoRegulamin,

Wysłany przez Stef Manders na 06 czerwca 2019